Romana Engleza Maghiara
 
Informatii Generale

Detalii

Educaţie despre Holocaust în şcoli  

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a luat o serie de măsuri pentru integrarea orelor de educaţie despre Holocaust în programele şcolare. Crearea şi introducerea în şcoli a unui curs opţional privind istoria Holocaustului, precum şi publicarea manualului pentru acest curs opţional pe tema „Istoria Evreilor – Holocaustului” reprezintă unele dintre cele mai importante realizări în acest domeniu. Autorităţile române încurajează, de asemenea, cooperarea cu instituţii din străinătate, specializate pe problematica Holocaustului, pentru formarea profesorilor de istorie în vederea predării istoriei Holocaustului în şcolile din ţară.


   Centre de studiu al culturii, istoriei şi civilizaţiei evreilor

La nivel universitar, au fost înfiinţate mai multe centre de studiu în principalele oraşe ale României:

  • Institutul pentru Studii Evreieşti şi Istoria Evreilor "Moshe Carmilly" din Cluj.
  • Centrul de Cercetare şi Studiere a Istoriei şi Civilizaţiei Evreilor din sud-estul Europei, din cadrul Universităţii Craiova.
  • Centrul de Studii Ebraice Goldstein Goren din cadrul Universităţii Bucureşti.
  • Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi - Centrul de Istorie a Evreilor şi Ebraistică. 


   Prezervarea şi promovarea valorilor culturale evreieşti

Pentru vizibilizarea valorilor culturale evreieşti, au fost luate o serie de măsuri:

  • Casa memorială "Elie Weisel" din Sighet a fost renovată în august 2001.
  • 33 de sinagogi şi cimitire evreieşti au fost incluse pe lista monumentelor protejate.
  • Ridicarea unui monument în memoria victimelor Holocaustului din România. 
  • Organizarea de evenimente cultural-artistice. 


   Comisia Internaţională pentru Studierea Holocaustului din România

În octombrie 2003, au fost puse bazele unei comisii internaţionale pentru studierea Holocaustului. Condusă de Elie Weisel, comisia includea atât istorici cât şi alte personalităţi publice, având ca rol analiza istoriei recente a României şi în special cea a Holocaustului. La sfârşitul anului 2004, Comisia Wiesel şi-a prezentat lucrarea intitulată Raport Final pe tema Holocaustului din România, lucrare care a fost publicată în cursul anului 2005.


   Comemorarea Holocaustului

România a stabilit ca 9 octombrie să fie declarată Ziua naţională de comemorare a Holocaustului. Cu acest prilej sunt organizate ample manifestări comemorative la nivelul întregii ţări.


   Crearea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România

Decizia de înfiinţare a Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România reprezintă punerea în practică a unei recomandări a Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului în România, şi anume a celei care vizează crearea unei instituţii care să răspundă de monitorizarea şi implementarea concluziilor Raportului şi de încurajarea studiilor legate de Holocaustul în România.

Această instituţie ar urma să aibă ca obiect de activitate culegerea, arhivarea, cercetarea şi publicarea documentelor referitoare la Holocaustul românesc în perioada celui de-al doilea război mondial, organizarea de activităţi educaţionale în domeniul Holocaustului, precum şi promovarea de proiecte din aria de lucru specifică.

La 10 octombrie 2005 a avut loc ceremonia de inaugurare a Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România.

 
 
© Copyright 2005, JAHF, 515 Huguenot Ave, Staten Island, NY 10312 info@jahf.org