Romana Engleza Maghiara
 


Educatie " Proiect Simleu "

În timpul comunismului, istoria oficială din România a susţinut că germanii au fost responsabilii principali ai Holocaustului, ignorând astfel rolul Guvernului Român în deportarea a mii de sute de evrei şi zeci de sute de rromi din România în timpul  celui de-al Doilea Război Mondial. După căderea comunismului în 1989, conducătorul din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Mareşalul Ion Antonescu a fost semi reabilitat considerat ca un erou de căţiva români, cu monumente construite pe teritoriul ţării în onoarea primului dictator. În ultimii ani, autorităţile române au început să facă eforturi pentru a educa publicul despre Holocaust şi ţara a interzis propaganda pro-Nazistă şi de cultul criminalilor din război. În martie 2005 noul guvern ales sub conducerea preşedintelui Traian Băsescu, a făcut o promisiune pentru a implementa reacomandările Comisiei „Wiesel pentru  Holocaust” pentru a educa românii despre Holocaust şi lupta rasismului în societate.

Din  1998, educaţia Holocaustului a fost introdusă în  şcolile din România în clasele 7-11, studiind 2-4 ore contextul Celui de-al Doilea Război Mondial. În 2004 istoria Holocaustului a devenit o cursă opţională pt. elevii din clasele a X-a. Potrivit unui studiu OSCE, cele trei obstacole în educaţia Holocaustului susţinute în faţa Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEC) din România sunt: lipsa informaţiilor topice/tematice, lipsa diversităţii  informaţiilor şi faptul că sunt foarte puţine cadre didactice pricepute în tema respectivă.. şi nu în ultimul rând: lipsa materialelor didactice şi informative.

Descierea proiectului:

De-a lungul acestui proiect vom promova un program pentru educarea profesorilor timp de două zile, bazate pe experienţa acumulată din proiecte precedente similare. Cursul va fi organizat pe bază de parteneriat cu, Centrul  Goldstein Goren pentru studii iudaice din cadrul Universităţii din Bucureşti , care este acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru a organiza şi a certifica participarea la asemenea cursuri şi Asociaţia Civică Pentru Educaţie şi Dialog, un ONG din România, care deja au un proiect de parteneriat, care include educarea/antrenarea profesorilor în 3 trei localităţi. Am stabilit că una din aceste trei localităţi va fi  Şimleu Silvaniei. Desigur, costurile vor fi împărţite.
Proiectul va beneficia de asistenţa Ministerului Educaţiei şi Cercetării (care va permite cadrelor didactice să nu participe orele de la clase, pentru a participa la seminarii, pentru a indentifica participarea lor în calificarea cursului şi pentru a finanţa cheltuielile gazdelor din afara localităţii timp de 10 zile). Lecturile şi seminariile vor fi predate de experţi români şi internaţionali în domeniu inclusiv Chava Baruch (expert din Yad Vashem), Michelle Kelso (Univeritatea din Mitchigan), Mihai Chioveanu, Anca Ciuciu şi Felicia Waldman (Universitatea din Bucureşti), Lya Benjamin şi Harry Kuller (Asociaţia Istorică a Evreilor din România) şi supravieţuitori ai Holocaustului Oliver Lustig şi Elly Gross (Auswitz) şi Liviu Beris (Transnistria).

Cursul va fi organizat în mai 2008 şi va include:

Prima zi:
Cursul de dimineaţă:
9.00-10.00 – Lectură (Viaţa evreilor din România şi din Europa înaintea de cel De-al Doilea Războiului Mondial, Anca Ciuciu)
10.00-11.00 – Lectură (Ridicarea Nazistă, Mihai Chioveanu)
11.00-11.30 – Pauză de cafea
11.30-12.30 – Lectură (Soluţia Finală, Mihai Chioveanu)
12.30-13.00 – Discursuri
13.00-14.00 – Prânz

Cursuri de după-masă:
14.00-15.30 – Seminariul I  (metode pentru predarea studiilor despre Holocaust, Anca Ciuciu)
15.30-17.00 – Seminariul II. (Dureri ascunse, film documentar despre deportarea rromilor şi discursuri, Michelle Kelso)

A doua zi:
9.00-11.00 – Întîlnire cu trei supravieţuitori (Oliver Lustig, Elly Gross şi Liviu Beris)
11.00-11.30 – Pauză de cafea
11.30-12.30 – Lectură (Particularităţi ale Holocaustului din România, Felicia Waldman)
12.30-13.00 – Discursuri
13.00-14.00 – Prânz

Cursuri de după-masă:
14.00-16.00 – Seminariu (metode pentru predarea studiilor despre Holocaust, Chava Baruch şi Yad Vashem)
16.00-18.00 – Vizitarea muzeului (cu Lya Benjamin şi Harry Kuller)

În plus acest proiect intenţionează să producă unelte educaţionale locale specifice: imagini bazate pe documentaţii materiale care servesc ca un suport didactic dar şi ca un panou pentru vizitatorii muzeului şi pentru centrul educaţional din Şimleu Silvaniei.
Documentaţiile vor incude imagini şi informaţii descriptive despre:

 1. viaţa evreiască înainte de al Doilea Război Mondial ( famiile reunite la nunţi, în tabere, la diferite festivităţi, viaţa religioasă, şcoli evreieşti, muncitori evrei, personalitatea evreiilor, soldaţi evrei decoraţi în timpul Războiului de Independenţă... )
 2. manifestaţii antisemite, măsurile şi legiile în perioda interbelică, înainte de cedarea  Basarabiei, Bucovinei de Nord , Hertza, Transilvania de Nord din 1940)
 3. manifestaţii antisemite , măsuri şi legi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (Guvernul local, Rerbelii, Dictatul de la Viena, arestările şi masacrele  din satul Kamentz Podolsk)
 4. ghettourile şi taberele de transit din Transilvania de Nord, cum au fost şi in ce scpop erau  folosite în acea vreme aceste localităţi, iar acum documentele „istorie şi memorie” ne atrag atenţia asupra acestor localităţi speciale. Ştim că până acum nu prea au fost documentaţii valabile, aşadar aceste ghettouri şi tabere de transit sunt foarte puţin cunoscute în general  chiar şi printre români. Noi ne-am gândit că acesta ar fi un pas important pentru accentuarea sensibilităţilor particulare locale despre Holocaust

Această parte a proiectului va implica 3 experţi (supravieţuitor, istoric, fotograf)  şi va include:

 1. Activitate practică; se vor vizita câteva localităţi alese anticipant din Nordul Transilvaniei pentru a face fotografii.
 2. Cercetări în arhivele din comunitatea evreiască şi în arhivele locale si statale
 3. Selectarea şi editatarea pozelor
 4. Preparearea textelor pentru poze
 5. Designul grafic şi documnetarea materialelor pe format CD.

Documnetarul material va fi dat fiecărui participant al cursurilor, participanţilor la cursurile similare ce vor urma în viitor, şi vizitatorilor muzeului care va fi integrat şi în pretantatrera muzeului. În aceeaţi timp vom folosi oportunitatea pentru a prezenta cartea recent tradusă a lui Elly Gross „Memoriile unei supravieţuitoare a Holocaustului”, care o vom imprima şi distribui sub acest proiect pentru bibliotecile şcolilor, ca un suport suplimentar didactic pentru studierea Holocaustului.

3. Nu numai profesorii, ci şi studenţii/elevii sunt un grup ţintă. Intenţionăm să organizăm o tabără unită de studii pentru studenţii diun România şi din Israel în Şimleu Silvaniei.
Bazat pe un acord de  cooperare, semnat anul trecut de Şcoala Mihai Eminescu din Zalău, Sălaj şi Beit Itzhak, o şcoală din Emek Hefer, Israel,  dorim să invităm 10 participanţi din Emek Hefer: 8 studenţi şi 2 profesori, care vor petrece 8 zile cu 18 studenţi şi 2 profesori din Zalău. Până acum, această cooperare a fost materializată într-un proiect ecologic: Valea Zalăului - Alexander River (articole despre activitatea lor, care a fost publicat ziarele locale din Sălaj şi din Israel) şi în „Olive Branch Center for Documenation and Information on the Holocaust” propus de Şcoala Mihai Eminescu din Zalău împreună cu colegii din Israel.
Programul de vară va include: prima zi sosirea, a opta zi plecarea.

  1. ziua: 2,4,6 dimineaţa cursuri şi convorbiri cu 2 experţi şi 2 supravieţuitori ai Holocaustului, în  jur de patru ore, şi învăţarea dansurilor şi obiceiurilor evreilor şi românilor pentru o cunoaşterea mai bună între participanţi, şi vizionarea filmelor artistice despre Holocaust după amiaza, 4 ore.
  2. Ziua 3,5,7 călătorii educative la Cluj (pentru a vizita sinagogile evreieşti şi Instituţia „Moshe Carmilly Weinberger”), Oradea (pentru vizitarea sinagogilor) şi Sighetul Marmaţiei (pentru a vizita Casa Memorială al lui Elie Wiesel), care va include importanţa fiecărei localităţi.

Cursurile şi discuţiile vor fi ţinute pe premizele Muzeului Holocaustului din Nordul Transilvaniei din Şimleu, folosind facilităţile cercetărilor educaţionale şi centrul de documente de aici.

4. Mai mult, am dori ca tot proiectul să fie filmat, împreună cu alte lucruri, să aducem un bun exemplu pentru a putea fi reprodus de către mai multe organizaţii în viitor. În acest fel am dori să filmăm toate cursurile şi întălnirile între supravieţiutori, studenţi şi profesori. Editarea materialelor astfel încât şcolile şi profesorii care nu au participat la cursuri, să poată să le folosească ca o bază valabilă pentru planul de studii şcolare.
   
Desfăşurarea projectului

a)activitate practică:1 lună
b)studiere: 3 luni
c)selectarea pozei:  1 lună
d)prepararea textului: 1 lună
e)desin grafic şi  imprimantare: 1 lună
f)seminariu pentru profesori: 2 luni
g)organizarea cursului şi al lecturului: 1 lună
h)integrarea materiarelor de expoziţii în muzeu: 2 luni

 
 
© Copyright 2005, JAHF, 515 Huguenot Ave, Staten Island, NY 10312 info@jahf.org